, , , , , ,  

Zdemoralizowana Ewa Farna

 Goścmi Kuby Wojewódzki była Ewa Farna oraz Czesław Mozil

Goścmi Kuby Wojewódzki była Ewa Farna oraz Czesław Mozil

Comments are closed.