Świadek

Przesłuchanie świadka w sadzie:
– Na jakiej podstawie świadek utrzymuje, ze oskarżony był pijany?
– Bo wykrzykiwał, że nie boi się żony…

Comments are closed.